Praca w Metal Service

Formularz zgłoszeniowy na stanowisko pracy – Spawacz rurowy

1. Dane osobowe:

2. Miejsce zameldowania:

3. Wykształcenie:

4. Wykształcenie uzupełniające:

5. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania:

a) znajomość języków obcych

słaba:
biegła:

b)prawo jazdy kategoria

c)Obsługa komputera

d)Inne umiejętności

e)Czytanie rysunku technicznego

6. Stan cywilny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. *


* - pola z gwiazdką są wymagane