Dotacje Unijne

DZIAŁANIA 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

W ramach projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami, finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.„

DZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

W ramach projektu:
Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w MSE Kraków Sp. z o.o. w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w obszarze technologii i produktów dedykowanych procesom przygotowania, składania oraz spawania rurociągów stalowych, a także technologii nanoszenia powłok ochronnych metodą łukową „

DZIAŁANIE 1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W ramach projektu:
Opracowanie Systemu Szybkiego Montażu sztywnych złączy do instalacji rurowych, stanowiącego przełomową innowację w zakresie technologii przygotowania, składania i spawania rurociągów stalowych