Procedury i polityka jakości

Lista procedur

  • BHP

  • Substancje psychoaktywne

  • Kodeks postępowania

  • Polityka antykorupcyjna

  • Polityka zapewniania jakości

Zobowiązanie Metal Service EXPORT:
Spółka zobowiązana jest do świadczenia usług najwyższej jakości oraz rzetelności w kontaktach biznesowych z podwykonawcami.
Zobowiązanie gwarantuje, że:
– warunki pracy i dostaw są w pełni bezpieczne,
– pracownicy są traktowani z należytym szacunkiem i godnością,
– procesy produkcyjne są ekologiczne i prowadzone z pełną odpowiedzialnością społeczną.
Aby zapewnić odpowiednie relacje z podwykonawcami spółka Metal Service Export sporządziła kodeks postępowania. Pełna treść kodeksu dostępna jest w formie pdf poniżej.

Polityka antykorupcyjna:
Metal Service EXPORT zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami. Metal Sercvice Export dba o przepisy i najwyższe standardy etyczne opublikowane w Kodeksie Postępowania i Etyki Biznesowej. Celem polityki antykorupcyjnej jest zachowanie zobowiązania do pełnego przestrzegania przez spółkę, jej partnerów, pracowników, urzędników i dyrektorów zgodności z wytycznymi opublikowanymi w”Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca w środowisku zagrożeń korupcyjnych”.
Więcej informacji na temat polityki spółki można znaleźc w dokumenatacji na dole strony.

Polityka jakości Polityka antykorupcyjna
Polityka jakości Polityka Antykorupcyjna