Polityka zapewniania jakości

Zobowiązanie MSE Kraków Sp. z o.o.:
Spółka zobowiązana jest do świadczenia usług najwyższej jakości oraz rzetelności w kontaktach biznesowych z podwykonawcami.
Zobowiązanie gwarantuje, że:
– warunki pracy i dostaw są w pełni bezpieczne,
– pracownicy są traktowani z należytym szacunkiem i godnością,
– procesy produkcyjne są ekologiczne i prowadzone z pełną odpowiedzialnością społeczną.
Aby zapewnić odpowiednie relacje z podwykonawcami spółka MSE Kraków sporządziła kodeks postępowania. Pełna treść kodeksu dostępna jest w formie pdf poniżej.

Polityka antykorupcyjna

MSE Kraków Sp. z o.o. zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami. MSE Kraków dba o przepisy i najwyższe standardy etyczne opublikowane w Kodeksie Postępowania i Etyki Biznesowej. Celem polityki antykorupcyjnej jest zachowanie zobowiązania do pełnego przestrzegania przez spółkę, jej partnerów, pracowników, urzędników i dyrektorów zgodności z wytycznymi opublikowanymi w „Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca w środowisku zagrożeń korupcyjnych”. Więcej informacji na temat polityki spółki można znaleźć w dokumentacji na dole strony.